+40 268 586 059   +40 268 586 069   office@romtank.ro
romtank : Romtank - Rezervoare combustibil | pompa adblue, pompa motorina, pompa piusi, rezervor motorina, rezervor adblue, rezervor ingropat, bazin motorina, bazin adblue, card motorina, debitmetru

 

BITUM RUTIER

Cel mai larg domeniu de utilizare a bitumurilor îl constituie construirea de drumuri.
Bitumurile noastre rutiere satisfac cerinţele prevăzute de standardele aplicabile, şi pot fi utilizate ca liant modern, corespunzător pentru realizarea oricărei structuri de drumuri
Bitumurile noastre rutiere satisfac cerinţele prevăzute de standardele aplicabile, şi pot fi utilizate ca liant modern, corespunzător pentru realizarea oricărei structuri de drumuri
Romtank prevede toate produsele sale de bitumuri rutiere în vrac cu aditivi pentru mărirea aderenţei.
Produsele aditivate satisfac întru totul prevederile aplicabile ale standardelor europene (EN), mărindu-se în acelaşi timp gradul de aderenţă între materialul pietros şi bitum. În afară de încercările de laborator şi de tehnica utilizării, efectul favorabil al aditivării a fost certificat şi prin producţia experimentală de mare serie din 2005, precum şi prin aplicarea asfalturilor.
Caracteristici generale
• Îmbracă bine granulele minerale, aderă bine.
• Domeniul de temperatură de utilizare este larg.
• La temperaturi scăzute nu este casant, nu este dispus la fisurare.
• Nu suferă modificări structurale la temperatura de producere a asfaltului cald (termostabilitate corespunzătoare).
• Este corespunzător pentru realizarea pavajelor asfaltice durabile, îmbătrâneşte în mod nesemnificativ.
Reziduul greu rezultat în cursul distilării ajunge la uzina de suflare. Prin suflarea aerului în domeniul de temperatură de 260°-300°C, din materialul de bază se obţine un bitum cu punct de înmuiere mai ridicat, cu penetraţie mai mică, cu conţinut de asfalten mai ridicat, corespunzător cerinţelor de construire a drumurilor. Prin modificarea gradului de suflare se pot obţine bitumuri de diferită duritate.
Gama de produse
20/30, 35/50, 50/70, 70/100